Salvos Finland Oy:lle hirrentyöstölinja

Salvos Finland Oy:lle toimitettiin loppuvuodesta -2020 hirrentyöstölinja. Salvos lähti kasvattamaan kapasiteettia työstölinjalla, jossa pääkoneena on Hundegger. Kujakon Oy toimitti linjaan erillisen porausyksikön, minkä avulla saadaan lisäkapasiteettia, kun poraukset voidaan eriyttää pääkoneelta. Linjan syöttöpäässä paketin purun jälkeen kappaleet laadutetaan / optimoidaan ja ajetaan porausyksikölle, missä poraukset tehdään erillisen optimointiohjelman mukaisesti. Porausyksikön jälkeen kappaleet menevät HD:n työstökoneelle, missä tehdään loput työstöt.

Porausyksiköllä on neljä erillistä porauspistettä pituus suuntaan ajattavilla yksiköillä.