Kujakon Oy on kuluvan kevään aikana päättänyt tehdä liiketoiminnan jakamisen kahdeksi eri yhtiöksi, vastaamaan yhtiön liiketoiminta-ja omistusstrategiaa. Kujakon Oy (1544416-5) jakautuu kahdeksi uudeksi yhtiöksi 31.5.2023: - Kujakon Oy ja JTK-Invest Oy Uusi yritys Kujakon Oy (y-tunnus 3329910-9) jatkaa edellisen Kujakon Oy:n toimintaa muuttumattomana 1.6.2023 alkaen. Yhtiön nimi, osoitetiedot ja...

Pellopuu Oy:lle toimitettiin kesällä -22 kaksi uutta linjakokonaisuutta. Aiemmin kesällä toimitettiin yhdessä Finnbaumin kanssa yhteistoimituksena porausyksikkö kuljettimineen. Porausyksiköllä voidaan porata peräti 750 mm korkeita kappaleita. Linjalla haettiin kapasiteetin nostoa hirrentyöstössä Hundegger-linjalla. Poraustapahtuma eriytettiin muista työstöistä, jonka johdosta saatiin kokonaiskapasiteettia nostettua. Loppukesästä -22 toimitettiin hirsihöyläämön mekanisointi. Syöttöpäässä...

Lieksan Sahalle uusittiin syksyllä-2021 höyläämön mekanisointilaitteet. Höylän syöttöpäässä rimapaketin purku purkuhissiltä kiramon ja tasauksen kautta kappaleen laadutukseen. Kuperuusmittauskameran avulla kappaleen kääntö ennen höyläystä. Välirimojen käsittely omaan pakettiin. Höylän vastaanottopuolella kappaleiden automaattinen paketointi ja välilattojen annostelu. Sidontapaikka ja pakettikuljettimet....

Salvos Finland Oy:lle toimitettiin loppuvuodesta -2020 hirrentyöstölinja. Salvos lähti kasvattamaan kapasiteettia työstölinjalla, jossa pääkoneena on Hundegger. Kujakon Oy toimitti linjaan erillisen porausyksikön, minkä avulla saadaan lisäkapasiteettia, kun poraukset voidaan eriyttää pääkoneelta. Linjan syöttöpäässä paketin purun jälkeen kappaleet laadutetaan / optimoidaan ja ajetaan porausyksikölle, missä poraukset...

Honkarakenteen Karstulan tehtaalle uusi hirrentyöstölinja. Linja otettiin käyttöön vuoden -2020 syksyllä. Kujakon Oy toimitti kokonaisuudessaan uuden linjaston poislukien poraus / salvostusyksikön sekä Hundegger pääkoneet. Hirsilinjalle paketit tuodaan valmiiksi höylättynä (jo aiemmin toimitetusta hirsihöyläämöstä) Linjan alkupäässä paketit puretaan alipainenostimen avulla yksittäiskappaleiksi, mistä ne jatkavat laadutuspisteen kautta...

Honkarakenteen Karstulan tehtaalle uusittiin hirsihöylälinja keväällä-2019. Kujakon Oy toimitti kokonaisuudessaan uuden linjaston poislukien höyläämön pääkoneena toimivan Weinig 45 hirsihöylän. Höyläämön syöttöpää toteutettiin alipainenostimella, jonka avulla saadaan vakaa ja rauhallinen siirtotapahtuma höylän syöttölaitteelle isojen hirsiaihioiden osalta. Syöttöpäässä lisäksi kappaleen kääntölaitteet. Höylän vastaanottopuolella automaattinen paketointikone sekä paketin...

Alajärvellä toimivalla Finnlamellin hirsitalotehtaalla uusittiin keväällä -2019 sormijatkolinja. Aikaisemmin palvelleen SMB:n sormijatkopuristimen rinnalle hankittiin uusi vastaava puristin. Linjan kapasiteettia nostettiin ottamalla käyttöön kaksi erillistä puristinta samaan linjaan. Kujakon Oy uusi koko linjaston mekanisointilaitteet. Alkaen paketin syötöstä, katkaisusahan ympäristöstä, sormijatkopuristimen syöttö ja vastaanottopäästä sekä valmiiden aihioiden paketoinnista....

Alajärvelle perustettiin vuoden 2015 lopussa uusi puunjalostusalan yritys, CLT Finland Oy. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Alajärven Hoiskossa. Yrityksen päätuotteena on ristiinlaminoitu massiivipuu, eli CLT (Cross Laminated Timber). Tuotteen pääasiallisia käyttökohteita ovat erilaiset rakennuskohteet, esim. omakotitalot, kerrostalot ym.  Yrityksen tuotantolinjan asennusta päästiin aloittamaan syksyllä -2016 ja ensimmäiset CLT-levyt saatiin omasta...