• Höylälinjat perinteisille höyläämöille sekä hirsituotantoon, kappalepituudet jopa 14 metriin saakka –
 • Automaattiset paketinpurkuasemat sekä alipainenostimet
 • Laatulajittelu ennen höyläystä
 • Kamerakääntö kappaleen kuperuuden mukaan
 • Höylän syöttölaitteisto (höyläysnopeudet jopa 400 m/min)
 • Pintakäsittelyautomaatit suoraan höylälinjaan, linjanopeudet 200 m/min
 • Pikkuniputusasemat
 • Pääpyponttauslinjat (kappaleiden käsittely joko poikittais – tai pitkittäislinjalla
 • Paketointiasemat (100 kpl/min), välilattaautomaatit – Ym. kappaleiden ja paketinsiirtojärjestelmät.
 • Alipainenostimet kappeleiden käsittelyyn

Asiakkaitamme ovat:

 • Sahatavaran jatkojalostajat
 • Komponenttivalmistajat
 • Hirsitalovalmistajat
 • Ovi- ja ikkunatehtaat ym.

Muut tuotteemme