Salvos Finland Oy:lle toimitettiin loppuvuodesta -2020 hirrentyöstölinja. Salvos lähti kasvattamaan kapasiteettia työstölinjalla, jossa pääkoneena on Hundegger. Kujakon Oy toimitti linjaan erillisen porausyksikön, minkä avulla saadaan lisäkapasiteettia, kun poraukset voidaan eriyttää pääkoneelta. Linjan syöttöpäässä paketin purun jälkeen kappaleet laadutetaan / optimoidaan ja ajetaan porausyksikölle, missä poraukset...

Honkarakenteen Karstulan tehtaalle uusi hirrentyöstölinja. Linja otettiin käyttöön vuoden -2020 syksyllä. Kujakon Oy toimitti kokonaisuudessaan uuden linjaston poislukien poraus / salvostusyksikön sekä Hundegger pääkoneet. Hirsilinjalle paketit tuodaan valmiiksi höylättynä (jo aiemmin toimitetusta hirsihöyläämöstä) Linjan alkupäässä paketit puretaan alipainenostimen avulla yksittäiskappaleiksi, mistä ne jatkavat laadutuspisteen kautta...

Honkarakenteen Karstulan tehtaalle uusittiin hirsihöylälinja keväällä-2019. Kujakon Oy toimitti kokonaisuudessaan uuden linjaston poislukien höyläämön pääkoneena toimivan Weinig 45 hirsihöylän. Höyläämön syöttöpää toteutettiin alipainenostimella, jonka avulla saadaan vakaa ja rauhallinen siirtotapahtuma höylän syöttölaitteelle isojen hirsiaihioiden osalta. Syöttöpäässä lisäksi kappaleen kääntölaitteet. Höylän vastaanottopuolella automaattinen paketointikone sekä paketin...

Alajärvellä toimivalla Finnlamellin hirsitalotehtaalla uusittiin keväällä -2019 sormijatkolinja. Aikaisemmin palvelleen SMB:n sormijatkopuristimen rinnalle hankittiin uusi vastaava puristin. Linjan kapasiteettia nostettiin ottamalla käyttöön kaksi erillistä puristinta samaan linjaan. Kujakon Oy uusi koko linjaston mekanisointilaitteet. Alkaen paketin syötöstä, katkaisusahan ympäristöstä, sormijatkopuristimen syöttö ja vastaanottopäästä sekä valmiiden aihioiden paketoinnista....

Alajärvelle perustettiin vuoden 2015 lopussa uusi puunjalostusalan yritys, CLT Finland Oy. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Alajärven Hoiskossa. Yrityksen päätuotteena on ristiinlaminoitu massiivipuu, eli CLT (Cross Laminated Timber). Tuotteen pääasiallisia käyttökohteita ovat erilaiset rakennuskohteet, esim. omakotitalot, kerrostalot ym.  Yrityksen tuotantolinjan asennusta päästiin aloittamaan syksyllä -2016 ja ensimmäiset CLT-levyt saatiin omasta...

Finnlamelli Oy:llä uusittiin liimauslinjan syöttöpäätä. Aikanaan sahatavaran syöttöön rakennetut purkuhissi -ja kiramorakenne saivat väistyä, kun linjan alkupää korvattiin tätä päivää vastaavalla alipainenostintekniikalla. Eli hirsiaihiot, mitkä pituudeltaan 12 m nostetaan alipainenostimella annosteluketjuston kautta höylän syöttökuljettimelle ja siitä samassa yhteydessä uusittuun  Ledinek Europlan höylään. Höyläyksen jälkeen linjalla lajittelumahdollisuus ennen liimausta. Myös höylän...

Alajärvellä toimivalla hirsitalotehdas Finnlamelli Oy:llä otettiin maaliskuussa käyttöön uusi sormijatkolinja. Edellinen linja korvattiin uudella sekä vaaka että pystyliitoksia tekevällä pääkoneella. Kujakon toimitti linjaan sekä syöttöaseman ja vastaanottoaseman ja kaikki niihin liittyvät kuljettimet. Syöttöasema toteutettiin alipainenostimella. Kamera ja  kääntölaite helpottavat kappaleen käsittelyä merkkausasemalla. Vastaanottopuolella sormijatkopuristimen jälkeen...

Tervolassa Veljekset Vaara Oy:n tiloissa vietettiin 05.06.2013 juhlallisia avajaisia, kun Pääministeri Jyrki Katainen oli saapunut paikalle vihkimään virallisesti käyttöön uuden jatkojalostuslaitoksen. Uusi mittava investointi pitää sisältää höylälinjan, vannesahalinjan sekä pintakäsittelylinjan. Uudella linjastolla on haettu monipuolisia ajomahdollisuuksia. Linjoilla voidaan ajaa erikseen toisista ajoista riippumatta tai toisaalta voidaan...

Keväällä -2013 otettiin käyttöön uusi hirrentyöstölinja Finnlamellin hirsitalotehtaalla Alajärvellä. Linjassa on pakettikuljettimet sekä purkuasema katkaisusahalle, välikuljettimet sekä syöttö Hundegger työstökoneelle, 5 kpl ajettavia porayksiköitä, pontinpoisto / aukkosaha sekä pakettien pakkaus ja poistokuljettimet. Linja asennettiin asiakkaan uusiin tuotantotiloihin....

Kesällä – 2012 otettiin käyttöön Tervolan saha ja höyläämö Oy:llä sormijatkoslinja. Linjan syöttöpäässä paketin purku hoidetaan alipainetarttujilla ja sormijatkoskoneen vastaanottopuolella on 4-teräinen katkaisusaha ja paketointiyksikkö . Linja sallii 12 m:n kappaleen jatkamisen. Sormijatkoskoneeksi valittiin Howial. Howialin kone HVP-26-250 on täysautomaattinen sormijatkokone, sähköhydraulisella ohjauksella, sisältäen automaattisen ohjelmoitavan...